• คอมเพรซเซอร์:Carrier 7.5 HP
  • คอนเดนเซอร์: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • แฟนคอยซ์: มีอุปกรณ์ทำความร้อนและละลายน้ำแข็ง
  • อุณหภูมิ: สามารถปรับได้ +20 CO - (-20 CO) น้ำยา : R-134
  • ความหนาแน่น:ความหนาแน่นแผ่นฉนวน 38-40 / ลูกบาศก์เมตร
  • ค่าไฟฟ้า: ค่าไฟฟ้าประมาณ 10,000-20,000 บาท / เดือน อยู่ที่การใช้งานของลูกค้า
  • ใช้กระแสไฟ: เครื่องเย็นใช้กระแสไฟฟ้า 20-25 แอมป์ , ไฟ 380
  • nสายไฟ: ใช้สายไฟ VCT 4-6 SQM. สายไฟมีให้จากเบรกเกอร์ถึงตัวตู้ 10-15 เมตร
  • ม่านพลาสติกสีใสครึ่งบาน ขนาด 1.20x2.40 เมตร
  • โคมไฟแสงสว่างขนาด 1x18 watt.
  • รับประกัน : รับประกันเครื่องทำความเย็น 6 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบตู้