Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่  ขนาดตามที่ลูกค้าสั่งผลิต กระจกหน้าต่าง ประตู ตามที่ลูกค้าต้องการ

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้ออฟฟิศทรงจั่วตู้ออฟฟิศทรงจั่ว

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ ยาว 11.00 เมตรตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศขนาด 6 เมตรตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศแบบงานสั่งทำตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ 2 ชั้น  

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตุ้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ห้องพักพนักงานตู้ห้องพักพนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ชุมสายตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สัญญาณโทรศัพท์ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่mobile officeMobile officeตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้บ้านพักพนักงานตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงาานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลือนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานสีแดงตู้ออฟฟิศตู้ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานMobile officeMobile officeMobile officeตู้สำนักงานตู้สำนักงานตู้สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบตู้่คอนเทนเนอร์สำนักงานตูู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศลายอิฐตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานยาว8เมตรตู้สำนักงานยาว8เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศแบบมินิตู้คอนเทนเนอร์กั้น2ห้องตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ทรงโรงนาตู้สำนักงานแบบมีห้องน้ำตู้บ้านพักกั้น2ห้องตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์แบบประกบตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์กั้น2ห้องตู้บ้านพักกั้น2ห้องตู้สำนักงานตู้ออฟฟิศกั้น 2 ห้องตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศมาตราฐานตู้สำนักงานขนาดเล็กตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้บ้านพักพนักงานตู้บ้านพักพนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้สำนักงานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานยาว12เมตรตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที8เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที8เมตรตู้วัดอุณหภูมิตู้วัดอุณหภูมิตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ชาร์ทรถไฟฟ้าตู้ชาร์ทรถไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้บ้านพักพนักงานกั้น 3 ห้องตู้ทรงจั่วตู้ทรงจั่วตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ shelterตู้ shelterตู้ shelterตู้แบบshelterตู้คอนเทนเนอร์แบบสโตร์ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้แบบบ้านพักกั้น 2 ห้องตู้ออฟฟิศขนาดเล็กตู้สำนักงานกั้น 2 ห้องตู้ทรงโรงนายุโรปตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ทรงโรงนายุโรปตู้ทรงโรงนายุโรปตู้สำนักงานเคลื่ีอนที่ประกบตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้บ้านพักกั้น 2 ห้องตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบ้านพักพนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพัก2ห้องตู้ออฟฟิศแบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานขนาดเล็กตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานทรงจั่วตู้สำนักงานทรงจั่วตู้ออฟฟิศสำนักงานตู้ออฟฟิศสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักตู้บ้านพักกั้น 2 ห้องตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศ 2 ชั้นตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้ร้านค้าตู้ร้านค้าตู้ร้านค้าตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศมาตราฐานตู้ห้องครัวตู้ห้องครัวตู้ห้องครัวตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาตู้สำนักงานแบบโมเดิร์นตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่Mobile officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนออร์สำนักงานmobile officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศmobile officeMobileofficeตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานoffice containerตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานoffice containerMobile containeroffice containeroffice containerตู้สำนักงานลายอิฐMobile Officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิซตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ ขนาด 3.00×3.00×2.70 m. เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.00×1.00 m. จำนวน 2 ชุด กระเบื้องยางลายไม้

ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่

2.Container Foryou Co.,ltd. ตู้คอนเทนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ แบบใหม่ พร้อมจำหน่าย  

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศมีห้องน้ำ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่

3. New Container ตามแบบที่ลูกค้าสั่งทำ (Pre – Order)

ตู้สำนักงาน6เมตรตู้สำนักงาน6เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศcontainer officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานContainerContainer

4. ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet)  แบบตู้ห้องน้ำเดี่ยว, ห้องน้ำแบบคู่ ตู้ห้องน้ำจำนวน 12 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปู้ตู้ห้องน้ำคู่ ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำ6ห้องตู้ห้องน้ำกั้น6ห้องตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้อง ตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้องตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้อง ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำ3ห้องตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยว ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคนพิการตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำคู่ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำคู่เคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ขนาด 3.00×6.00×2.50 (ห้องน้ำชาย / ห้องน้ำหญิง) พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด

ตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำชายตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำ ชาย 4 ห้อง หญิง 4 ห้อง ขนาด 3.00×5.00×2.70 เมตร

ตู้ห้องน้ำ8ห้องตู้ห้องน้ำ8ห้องตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง

5. ตู้คอนเทนเนอร์แบบป้อมยามเคลื่อนที่,  ตู้ด่านชั่งน้ำหนัก ขนาด 2.00×2.00×2.50 M. หรือ 1.50×1.50×2.50 M. หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

ตู้แบบป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยาม

6. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง ( Used Dry Container Steel ) ขนาด 20 ฟุต, 40 ฟุต, 40 ฟุต ไฮคิว และ 45 ฟุต (ไฮคิว)

ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กมือสอง 20 ฟุตตู้คอนเทนเนอร์เหล็กมือสอง 20 ฟุตตุ้เหล็ก 45 ฟุต

7. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือหนึ่ง ( New Dry Container Steel ) ขนาด 20 ฟุต (2.40 m.x6.00m.x2.60m.)

ตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กมือสองNew containerNew containerNew containerNew container ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่
8. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง (Used dry container)  ดัดแปลงเป็น สำนักงาน รีสอร์ท โกดังเก็บสินค้า

ตู้เหล็กมือสองเปิดข้าง ตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เหล็กเจาะช่องตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กประกอบออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์เหล็กดัดแปลงตู้เหล็กมือสองพร้อมบิ้วใหม่ตู้คอนทนเนอร์เหล็กแบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์เหล็กบื้วตู้คอนเทนเนอร์เหล็กบื้วตู้คอนเทนเนอร์มือสองบื้ว[/vc_column_text][vc_column_text]

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่  ขนาดตามที่ลูกค้าสั่งผลิต กระจกหน้าต่าง ประตู ตามที่ลูกค้าต้องการ  

ตู้ชุมสายตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สัญญาณโทรศัพท์ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่mobile officeMobile officeตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้บ้านพักพนักงานตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงาานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลือนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานสีแดงตู้ออฟฟิศตู้ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานMobile officeMobile officeMobile officeตู้สำนักงานตู้สำนักงานตู้สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบตู้่คอนเทนเนอร์สำนักงานตูู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้สำนักงานประกบ2ตู้ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศลายอิฐตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานยาว8เมตรตู้สำนักงานยาว8เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ห้องพักตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศแบบมินิตู้คอนเทนเนอร์กั้น2ห้องตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ทรงโรงนาตู้สำนักงานแบบมีห้องน้ำตู้บ้านพักกั้น2ห้องตู้สำนักงานประกอบใหม่ตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์แบบประกบตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์กั้น2ห้องตู้บ้านพักกั้น2ห้องตู้สำนักงานตู้ออฟฟิศกั้น 2 ห้องตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศมาตราฐานตู้สำนักงานขนาดเล็กตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้บ้านพักพนักงานตู้บ้านพักพนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้สำนักงานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานยาว12เมตรตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที8เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที8เมตรตู้วัดอุณหภูมิตู้วัดอุณหภูมิตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ชาร์ทรถไฟฟ้าตู้ชาร์ทรถไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศประกอบใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้บ้านพักพนักงานกั้น 3 ห้องตู้ทรงจั่วตู้ทรงจั่วตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ shelterตู้ shelterตู้ shelterตู้แบบshelterตู้คอนเทนเนอร์แบบสโตร์ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้แบบบ้านพักกั้น 2 ห้องตู้ออฟฟิศขนาดเล็กตู้สำนักงานกั้น 2 ห้องตู้ทรงโรงนายุโรปตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ทรงโรงนายุโรปตู้ทรงโรงนายุโรปตู้สำนักงานเคลื่ีอนที่ประกบตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้บ้านพักกั้น 2 ห้องตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบ้านพักพนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพัก2ห้องตู้ออฟฟิศแบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานขนาดเล็กตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานทรงจั่วตู้สำนักงานทรงจั่วตู้ออฟฟิศสำนักงานตู้ออฟฟิศสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักตู้คอนเทนเนอร์บ้านพักตู้บ้านพักกั้น 2 ห้องตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศ 2 ชั้นตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้ร้านค้าตู้ร้านค้าตู้ร้านค้าตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศมาตราฐานตู้ห้องครัวตู้ห้องครัวตู้ห้องครัวตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาตู้สำนักงานแบบโมเดิร์นตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่Mobile officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนออร์สำนักงานmobile officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศmobile officeMobileofficeตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานoffice containerตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานoffice containerMobile containeroffice containeroffice containerตู้สำนักงานลายอิฐMobile Officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิซตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ ขนาด 3.00×3.00×2.70 m. เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.00×1.00 m. จำนวน 2 ชุด กระเบื้องยางลายไม้

ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่

2.Container Foryou Co.,ltd. ตู้คอนเทนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ แบบใหม่ พร้อมจำหน่าย  

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศมีห้องน้ำ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่

3. New Container ตามแบบที่ลูกค้าสั่งทำ (Pre – Order)

ตู้สำนักงาน6เมตรตู้สำนักงาน6เมตรตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศcontainer officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ ตู้คอนเทนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานContainerContainer

4. ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet)  แบบตู้ห้องน้ำเดี่ยว, ห้องน้ำแบบคู่ ตู้ห้องน้ำจำนวน 12 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ู้ตู้ห้องน้ำคู่ ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำ6ห้องตู้ห้องน้ำกั้น6ห้องตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้อง ตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้องตู้ห้องน้ำแบบห้องแถว6ห้อง ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำ3ห้องตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยว ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคนพิการตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำคู่

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

ตู้ห้องน้ำคู่ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำคู่เคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ขนาด 3.00×6.00×2.50 (ห้องน้ำชาย / ห้องน้ำหญิง) พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด

ตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องตู้ห้องน้ำชายหญิง5ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำชายตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำ ชาย 4 ห้อง หญิง 4 ห้อง ขนาด 3.00×5.00×2.70 เมตร

ตู้ห้องน้ำ8ห้องตู้ห้องน้ำ8ห้องตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง

5. ตู้คอนเทนเนอร์แบบป้อมยามเคลื่อนที่,  ตู้ด่านชั่งน้ำหนัก ขนาด 2.00×2.00×2.50 M. หรือ 1.50×1.50×2.50 M. หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

ตู้แบบป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยาม

6. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง ( Used Dry Container Steel ) ขนาด 20 ฟุต, 40 ฟุต, 40 ฟุต ไฮคิว และ 45 ฟุต (ไฮคิว)

ตู้คอนเทนเนอร์เหล็กมือสอง 20 ฟุตตู้คอนเทนเนอร์เหล็กมือสอง 20 ฟุตตุ้เหล็ก 45 ฟุต

7. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือหนึ่ง ( New Dry Container Steel ) ขนาด 20 ฟุต (2.40 m.x6.00m.x2.60m.)

ตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กมือสองNew containerNew containerNew containerNew container ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่ตู้เหล็กใหม่
8. ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง (Used dry container)  ดัดแปลงเป็น สำนักงาน รีสอร์ท โกดังเก็บสินค้า

ตู้เหล็กมือสองเปิดข้าง ตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กมือสองตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้เหล็กร้านค้าตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เหล็กเจาะช่องตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กออฟฟิศตู้เหล็กประกอบออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้คอนเทนเนอร์เหล็กดัดแปลงตู้เหล็กมือสองพร้อมบิ้วใหม่ตู้คอนทนเนอร์เหล็กแบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์เหล็กบื้วตู้คอนเทนเนอร์เหล็กบื้วตู้คอนเทนเนอร์มือสองบื้ว[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1450408021440{background-color: #eeeeee !important;}”][vc_column][vc_gallery type=”image_grid” images=”3467,3466,2659,3357,3032,3027,2914,3216,3437,3435,3577,3585,3525,3343,2666,3805,3804,3766,3815,3903,4063,4083,3904″ title=” Our Container For you Co.,Ltd. ” css=”.vc_custom_1541991620632{padding-bottom: 50px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=”content-moving” parallax_speed=”2.5″ overlay_set=”show_overlay_color” overlay_color=”#000000″ overlay_opacity=”60″ css=”.vc_custom_1470758895890{background-image: url(http://54.169.11.179/wp-content/uploads/2015/12/background-03.jpg?id=39) !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1470758865859{padding-bottom: 50px !important;}”][vc_row_inner layout=”boxed” el_id=”home-handyman”][vc_column_inner css=”.vc_custom_1486006160746{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][megatron_heading title=”CONTAINER FORYOU CO.,LTD. ” size=”size-sm” sub_title=” คุณภาพ คู่ราคา ตรงความต้องการ” description=”ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่
ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่า
ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ ” color_scheme=”color-light”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]