ห้องน้ำเดี่ยว size 1.50 x 1.50 x 2.50 M. & ห้องน้ำคู่ Size 1.50 x 3.00 x 2.50 M. & ห้องน้ำ 6 ห้อง Size 3.00 x 6.00 x 2.70 M.