ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ 20ฟุต และ 40 ฟุต (Reefer Container)

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ (ตู้รีเฟอร์) (Reefer container) ของ  Containerforyou นำมาใช้งานเป็นห้องเย็นเคลื่อนที่ หรือห้องเย็นขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บสินค้าที่มีความไวต่ออุณหภูมิ เช่น แช่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารแช่งแข็ง และ ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นตู้เก็บสินค้าแทนห้องเย็นได้ หรือ ใช้ในการขนส่งสินค้าแบบผสมผสานได้ เช่น ทางเรือ ทางรถไฟ และทางรถ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง +20 ถึง -20 องศาเซลเซียส มีบางตู้ที่ผลิตขึ้นมาพิเศษซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส
ตู้คอนเทนเนอร์แบบเย็นขนาดมาตรฐาน ปกติจะมีความยาว 20 ฟุต ( 6 เมตร) และ 40 ฟุต (12 เมตร) และยังสามารถให้บริการลูกค้าด้วยตู้ขนาดพิเศษ 8 ฟุต, 10 ฟุต และ 45 ฟุต ตามที่ท่านต้องการได้

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นมี 2 ขนาดดังนี้:-

Size ขนาด 20 ฟุต (2.60 x 6.00 x 2.60 ม.)

 • น้ำหนักตู้ 3.5 ตัน
 • บรรจุสินค้าได้ 22 ตัน
 • กินไฟ 20 แอมป์
 • ใช้ไฟ 3 เฟส
 • กินกระแสไฟต่อตู้ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน
  ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบรรจุสินค้า   
   

Size ขนาด 40 ฟุต (2.60 x 12.00 x 2.60 ม.)

 • น้ำหนักตู้ 4.8 ตัน

 • บรรจุสินค้าได้ 35 ตัน

 • กินไฟ 20 แอมป์

 • ใช้ไฟ 3 เฟส

 • กินกระแสไฟต่อตู้ 15,000 – 20,000 บาท/เดือน
  ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบรรจุสินค้า