Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเคลื่อนที่ ( Reefer Container )

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นประกอบใหม่ (COOL ROOM) ขนาด 2.40×4.00×2.50 พร้อมเครื่องทำความเย็น อุณหภูมิ 0 องศา เหมาะกับการแช่ผัก ผลไม้
ตู้ห้องเย็นประกอบใหม่ ตู้ห้องเย็นประกอบใหม่ตู้ห้องเย็นประกอบใหม่ตู้ห้องเย็นประกอบใหม่
ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ ขนาด 20 ฟุต และ ขนาด 40 ฟุต Container Reefer
ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น เหมาะสำหรับเก็บผล ผลไม้ อาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และ ยา ที่ต้องการเก็บรักษาให้คงสภาพความสด ทำอุณหภูมิได้ +20 – (-20) องศา มีการตรวจเช็คตู้ก่อนส่งถึงมือลูกค้า โดยมีการทำ Pre Trip Run ตัวเครื่องทำความเย็นเพื่อทดสอบระบบเป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นและตัวตู้อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ไม่ดี หรือ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะดำเนินการเปลี่ยน ซ่อม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ในสภาพพร้อมใช้ ในสภาพที่ดี อายุการใช้งานตู้โดยเฉลี่ยนับจากวันส่งมอบตู้ ประมาณ 10 ปี ขึ้นไป

container Reefercontainer Reeferตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 40 ฟุตcontainer reefer 40'Container reefer


ขนาดของตู้คอนเทเนอร์ (specification container):

  1. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 20 ฟุต (Container Reefer 20’RF)                                                                                                                                                                                                                                                                                 ขนาดภายนอก: กว้าง 2.40 x ยาว 6.00 x สูง2.60 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                  ขนาดภายใน: กว้าง 2.20x ยาว 5.50 x 2.25 M.

  2. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 40 ฟุต (Container Reefer40’RF)ขนาดภายนอก: กว้าง 2.40 x ยาว 12.00 x 2.60 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                ขนาดภายใน: กว้าง 2.20 x ยาว 11.48 x 2.25 M.

    Reefer containerReefer containerReefer container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น

    3. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ขนาด 12 เมตร (High Cube)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขนาดภายนอก : กว้าง 2.40 x ยาว 6.00 x 2.90 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ขนาดภายใน:    กว้าง 2.20 x ยาว 11.48 x 2.55 M.


กลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน ตู้คอนเทนเนอร์ ของ บริษัท คอนเทนเนอร์ ฟอร์ยู จำกัด ได้แก่ ธุรกิจอาหาร, โรงน้ำเข็ง , ธุรกิจห้องเย็น, ธุรกิจทำน้ำผลไม้, เคมีภัณฑ์