Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ (Office Container)

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ ประกอบใหม่  (New Container Office)

1. ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ ขนาดมาตรฐาน โครงสร้างตู้เป็นเหล็กกล่อง 3″x3″ กว้าง 3.00x สูง 6.00 x 2.60 ม. ผนังและเพดานเป็นฉนวนกันความร้อน ด้านนอกเป็นลายไม้อัดสีครีม ด้านในสีขาว ปูทับด้วยวีว่าบอร์ดหนา 20 มม. ทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ สีเรียบหรูแต่ดูดี สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สามารถซ้อนเป็น 2 ชั้นได้

  • C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน (Standard Mobile office) ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร โครงสร้างเหล็กกล่อง

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้ shelterตู้คอนเทนเนอร์ประกบตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบบ้านพักตู้สำนักงานกั้น 2 ห้องตู้ทรงโรงนายุโรปตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ออฟฟิศขนาดเล็กตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้บ้านพักกั้น 2 ห้องตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ตู้ลายธงชาติไทยตู้ออฟฟิศแบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ออฟฟิศใหม่พร้อมแอร์ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่ตู้สำนักงานเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้ห้องครัวMobile officeตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนออร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานoffice containeroffice containeroffice containeroffice containercontainerตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงาน6เมตรตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตู้ออฟฟิศสำนักงานตู้ออฟฟิศสำนักงาน

  • C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน ทรงจั่ว ขนาด 3.00×6.00×3.00 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ

ตู้สำนักงานทรงจั่วตู้สำนักงานทรงจั่ว ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์ทรงโมเดิร์น ตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่ว

  • C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ทรงโรงนายุโรป ขนาด 3.00×6.00×3.00 เมตร

ตู้ทรงโรงนาฝรั่งตู้ทรงโรงนายุโรปตู้ทรงโรงนายุโรปภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ทรงจั่วตู้ทรงโรงนายุโรปตู้ทรงโรงนายุโรปภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

  • C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่งานสั่งทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์แบบร้านกาแฟตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่Mobile officeตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานแบบโมเดิร์นตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่mobile officeตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ

  •  C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ ขนาด 3.00×6.00×2.50 เมตร พร้อมกั้นห้องน้ำภายในขนาด 1.50×1.50 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด
  • ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายใน ห้องน้ำภายในตู้ห้องน้ำภายในตู้ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้บ้านพักพร้อมห้องน้ำ ตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานเคลื่อนที่พร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานแบบมีห้องน้ำตู้สำนักงานแบบมีห้องน้ำตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้สำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงา ห้องน้ำห้องน้ำ
  • ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำ ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำ ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำoffice container ตู้ออฟฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายในตู้ออฟฟฟิศพร้อมห้องน้ำภายใน ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำ
  • C4U ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ ขนาดมาตรฐาน โครงสร้างเหล็กพับฉาก กว้าง 3.00x สูง 6.00 x 2.60 ม.

ตู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศตูู้คอนเทนเนอร์แบบออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศContainer Officecontainer officeตู้สำนักงานเคลื่อนที่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
2. ตู้คอนเทนเนอร์ แบบสำนักงานเคลื่อนที่ สั่งทำ ตามขนาด และ แบบที่ลูกค้าต้องการ
ลักษณะการใช้งาน: ตู้คอนเทนเนอร์ประกอบใหม่ ใช้เป็นออฟฟิศ หรือสำนักงานที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ใช้เป็นบ้านพักชั่วคราวให้พนักงาน ตกแต่งเป็นบ้านพัก รีสอร์ท ร้านค้า และ สามารถดัดแปลงให้ได้ตามรูปแบบอื่น ที่ลูกค้าต้องการหลากหลายแบบ
ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านการผลิตจากทีมงานที่มีคุณภาพ ใช้โครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ไม่รั่ว ไม่ซึม มีการรับประกันสินค้า สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการผลิต สวยงาม มีหลายสีสันให้เลือก

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศงานสั่งทำตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศเคลื่อนที่ตู้ออฟฟิศมีห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ ขนาด 3.00×12.00×2.70 เมตร (งาน order สั่งผลิต ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ)

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน ตู้สำนักงาน12เมตรตู้สำนักงาน12เมตรตู้สำนักงาน12เมตรตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้สำนักงานเคลื่อนที่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบป้อมยามเคลื่อนที่ ขนาด 2.00×2.00x.2.50 M. , ตู้ด่านชั่งน้ำหนัก ขนาด 1.50×1.50×2.50 M. หรือตู้ขนาดเล็กแบบที่ลูกค้าต้องการ 

ตู้คอนเทนเนอร์แบบด่านชั่งoffice containerตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามตู้ป้อมยาม ตู้แบบป้อมยามตู้แบบป้อมยามตู้แบบป้อมยาม