Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Container)

1. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำคู่  กั้น 2 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด

ตู้ห้องเดี่ยวตู้ห้องนำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

1.1 Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำคนพิการ พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด

ตู้ห้องน้ำคนพิการห้องน้ำคนพิการห้องน้ำคนพิการห้องน้ำคนพิการ

2. containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำหญิง จำนวน  6 ห้อง  และ ตู้ห้องน้ำชาย กั้นจำนวน 6 ห้อง พร้อมโถปัสสาวะชาย

ตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำชายตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำ

3. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 3.00×6.00×2.70 กั้นห้องน้ำชาย 2 ห้อง โถปัสสาวะชาย 2 ชุด  และห้องน้ำหญิง 3 ห้อง  ทั้งหมด 5 ห้อง เหมาะสำหรับเป็นห้องน้ำของคนงาน หน้างาน ติดตั้งง่าย ขนย้าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วในการสั่งผลิต

ห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิง

3.1 Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 3.00×6.00×2.70 กั้นห้องน้ำชาย 2 ห้อง โถปัสสาวะชาย 2 ชุด และห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ทั้งหมด 6 ห้อง

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง

3.2 Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 3.00×6.00×2.70 จำนวน 5 ห้อง ชาย-หญิง กั้นห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 โถปัสสาวะชาย 2 ชุด และห้องน้ำหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง

ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้องห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง 5 ห้อง

3.3 Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 3.00×6.00×2.70 กั้น 8 ห้อง ห้อง ชาย 2 ห้อง โถปัสสาวะชาย 4 ชุด อ่างล้างมือ 2 ชุด ห้องน้ำหญิง กั้น 4 ห้อง อ่างล้างมือ 2 ชุด

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง ห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำชายหญิง

4. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่  ขนาด 3.00×6.00×2.70 จำนวน 12 ห้อง ด้านหน้า 6 ห้อง ด้านหลัง 6 ห้อง ทั้งหมด 12 ห้อง เหมาะสำหรับเป็นห้องน้ำของคนงาน หน้างาน ติดตั้งง่าย ขนย้าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วในการสั่งผลิต

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

5. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่ ขนาด 3.00×5.00×2.70 จำนวน 8 ห้อง ห้องน้ำหญิง ด้านหน้า4 ห้อง ห้องน้ำชาย ด้านหลัง 4 ห้องพร้อมโถปัสสาวะชาย เหมาะสำหรับเป็นห้องน้ำของคนงาน หน้างาน ติดตั้งง่าย ขนย้าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วในการสั่งผลิต

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิงตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปชายหญิง

6. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่กั้น 6 ห้อง ขนาด 1.50×7.20×2.70 จำนวน 6 ห้อง อุปกรณ์ครบชุด พื้นเป็นอลูมิเนียมกันลื่น ติดช่องเกร็ดอลูมิเนียม เหมาะสำหรับเป็นห้องน้ำของคนงาน หน้างาน ติดตั้งง่าย ขนย้าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วในการสั่งผลิต

ตู้ห้องน้ำกั้น 6 ห้องตู้ห้องน้ำกั้น 6 ห้องตู้ห้องน้ำกั้น6ห้อง ตู้ห้องน้ำกั้น 6 ห้องตู้ห้องน้ำกั้น 6 ห้องตู้ห้องน้ำกั้น6ห้องตู้ห้องน้ำ6ห้อง ตู้ห้องน้ำ6ห้องตู้ห้องน้ำ6ห้องตู้ห้องน้ำ6ห้อง

Containerforyou ผลงานตู้ห้องน้ำ

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]