Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Container)

1. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำคู่ ขนาด 2.00×3.00×2.40 เมตร กั้น 2 ห้อง พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด

ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำแบบคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

2. containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์ห้องน้ำหญิง จำนวน  6 ห้อง  และ ตู้ห้องน้ำชาย กั้นจำนวน 6 ห้อง พร้อมโถปัสสาวะชาย

 

ตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำชายตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำ

3. Containerforyou ขอนำเสนอตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูปใหม่  ขนาด 3.00×6.00×2.70 จำนวน 12 ห้อง ด้านหน้า 6 ห้อง ด้านหลัง 6 ห้อง ทั้งหมด 12 ห้อง เหมาะสำหรับเป็นห้องน้ำของคนงาน หน้างาน ติดตั้งง่าย ขนย้าย เคลื่อนย้ายสะดวก รวดเร็วในการสั่งผลิต

ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป

 

Containerforyou ผลงานตู้ห้องน้ำ

 

ตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูปตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำคู่ตู้ห้องน้ำ