ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่าขนาด 20 ฟุต

Dry Container, ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่า, ตู้เหล็กมือสอง

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตรฐาน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน, ตู้สำนักงานออฟฟิศ