Enter your keyword

Container for Sale

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ขนาด 3.00×3.00×2.50 เมตร โครงตู้สีเขียว แผ่นผนังสีขาวทั้งภายนอกและภายใน พร้อมเครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู

ตู้สำนักงานขนาด 3 เมตรตู้สำนักงานขนาด 3 เมตร ตู้สำนักงาน3เมตรตู้สำนักงาน3เมตรตู้สำนักงาน3เมตร

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร โครงตู้เทา แผ่นผนังด้านนอก สีเทา สลับ ลายไม้สีครีม ผนังภายในสีขาว พร้อมเครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู

ตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐาน ตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐานตู้ออฟฟิศแบบมาตราฐาน

Use Reefer Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่มือสอง ขนาด 20 ฟุต 2.40x 6.00×2.60 เมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ +20 – (-20 องศา) สภาพพร้อมใช้งาน  ยี่ห้อ Carrier 7.5 HP 

Reefer containerReefer containerReefer container