Enter your keyword

Container for Sale

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร ผนังสลับสี ลายธงชาติ โครงสีน้ำเงิน หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.20×1.10 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมเครื่องปรับอากาศ

ตู้ตู้ลายธงชาติไทยตู้ลายธงชาติไทยตู้ลายธงชาติไทยตู้ลายธงชาติไทยตู้ลายธงชาติไทย

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานทรงโรงนายุโรป ขนาด 3.00×6.00×3.00 เมตร ผนังสีแดง หลังคาสีเทา โครงสีขาว ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 1.80×2.00 เมตร หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.20×1.10 เมตร จำนวน 4 ชุด 

ตู้ทรงโรงนาฝรั่ง ภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานทรงโรงนายุโรป ขนาด 3.00×6.00×3.00 เมตร ผนังสีน้ำเงิน หลังคาสีแดง โครงสีส้ม ประตูบานสวิงคู่ ขนาด 1.80×2.00 เมตร หน้าต่างบานเลื่อนขนาด 1.20×1.10 เมตร จำนวน 4 ชุด

ตู้ทรงโรงนายุโรปตู้ทรงโรงนายุโรป ภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานภายในตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำเคลื่อนที่แบบห้องคู่ ขนาด 2.00×3.00×2.50 เมตร 

ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำเคลื่อนที่แบบห้องเดี่ยว ขนาด 1.50×1.50×2.50 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์ ชักโครก กระจกเงา

ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยว

 

ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง ใช้ขนส่งค้าแค่ครั้งเดียว ขนาด 20 ฟุต (2.40×6.00×2.60 เมตร) สภาพสวยๆ พร้อมขาย สีน้ำเงินเข้ม

ตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุต

Use Reefer Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่มือสอง ขนาด 20 ฟุต 2.40x 6.00×2.60 เมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ +20 – (-20 องศา) สภาพพร้อมใช้งาน  ยี่ห้อ Carrier 7.5 HP 

Reefer containerReefer containerReefer container