Enter your keyword

Container for Sale

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงเทา แผ่นขาว

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงส้ม แผ่นลายไม้สีครีม

ตู้ออฟฟิศใหม่พร้อมแอร์ ตู้ออฟฟิศใหม่พร้อมแอร์ตู้ออฟฟิศใหม่พร้อมแอร์

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงสีขาว แผ่นสีน้ำเงิน

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงสีดำ แผ่นลายอิฐ พร้อมกั้นห้องน้ำภายใน ขนาด 1.50×1.50 เมตร สุขภัณฑ์ ครบชุด

ตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำตู้ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำเคลื่อนที่แบบห้องคู่ ขนาด 2.00×3.00×2.50 เมตร 

ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำเคลื่อนที่แบบห้องเดี่ยว ขนาด 1.50×1.50×2.50 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์ ชักโครก กระจกเงา

ตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยวตู้ห้องน้ำเดี่ยว

 

ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง ใช้ขนส่งค้าแค่ครั้งเดียว ขนาด 20 ฟุต (2.40×6.00×2.60 เมตร) สภาพสวยๆ พร้อมขาย สีน้ำเงินเข้ม

ตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุต

Use Reefer Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่มือสอง ขนาด 20 ฟุต 2.40x 6.00×2.60 เมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ +20 – (-20 องศา) สภาพพร้อมใช้งาน  ยี่ห้อ Carrier 7.5 HP 

Reefer containerReefer containerReefer container