Enter your keyword

Container for Sale

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงสีดำ แผ่นลายอิฐ

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงเขียวมะนาว แผ่นลายไม้อ่อนสีครีม

ตู้สำนักงานใหม่ตู้สำนักงานใหม่ตู้สำนักงานใหม่ตู้สำนักงานใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบหลังคายื่น ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงสีฟ้า แผ่นสีขาว

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบหลังคายื่น ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศใหม่ ขนาด 18,000 บีทียู โครงสีเทา แผ่นสีขาว

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ใหม่ตู้สำนักงานใหม่พร้อมแอร์ตู้สำนักงานใหม่พร้อมแอร์

ตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล็กเปล่ามือสอง ใช้ขนส่งค้าแค่ครั้งเดียว ขนาด 20 ฟุต (2.40×6.00×2.60 เมตร) สภาพสวยๆ พร้อมขาย สีน้ำเงินเข้ม

ตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุตตู้เหล็ก 20 ฟุต

Use Reefer Container ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่มือสอง ขนาด 20 ฟุต 2.40x 6.00×2.60 เมตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ +20 – (-20 องศา) สภาพพร้อมใช้งาน  ยี่ห้อ Carrier 7.5 HP 

Reefer containerReefer containerReefer container