Enter your keyword

Container for Sale

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน  ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร พร้อมกั้นห้องน้ำภายในขนาด 1.50×1.50×2.50 เมตร พร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดผนังตู้สีเทา โครงสีเทาเข้ม พร้อมเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2 บาน และหน้าต่างบานติดตาย 1 ชุด

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานพร้อมห้องน้ำ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร ผนังตู้สีขาว  โครงสีครีม พร้อมเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2 บาน พร้อมมุ้งลวด และหน้าต่างบานติดตาย 1 บาน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสำนักงานเคลื่อนที่แบบมาตราฐาน ขนาด 3.00×6.00×2.70 เมตร ผนังตู้สีแดงสลับ ผนังสีครีม โครงสีชมพู พร้อมเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู หน้าต่างบานเลื่อนสลับ 2 บาน 

ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ประกอบใหม่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูป (ห้องคู่) ขนาด 1.50×3.00×2.50 เมตร ประกอบด้วยชักโครก 2 ชุด โครงสีดำ แผ่นลายอิฐ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พื้นปูอลูมิเนียมกันลื่น

ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่ตู้ห้องน้ำแบบห้องคู่

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำสำเร็จรูป (ห้องคู่) ห้องสุขา 1 ห้อง และ ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ขนาด 1.50×3.00×2.50 เมตร ประกอบด้วยชักโครก 1 ชุด  โครงสีน้ำตาล แผ่นลายไม้สลับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พื้นปูอลูมิเนียมกันลื่น

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องน้ำห้องคู่