Enter your keyword

ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นเคลื่อนที่ ( Reefer Container )

ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็นเคลื่อนที่ ขนาด 20 ฟุต และ ขนาด 40 ฟุต Container Reefer
ตู้คอนเทนเนอร์แบบห้องเย็น เหมาะสำหรับเก็บผล ผลไม้ อาหารแช่แข็ง อาหารทะเล และ ยา ที่ต้องการเก็บรักษาให้คงสภาพความสด ทำอุณหภูมิได้ +20 – (-20) องศา มีการตรวจเช็คตู้ก่อนส่งถึงมือลูกค้า โดยมีการทำ Pre Trip Run ตัวเครื่องทำความเย็นเพื่อทดสอบระบบเป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นและตัวตู้อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ไม่ดี หรือ มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะดำเนินการเปลี่ยน ซ่อม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ในสภาพพร้อมใช้ ในสภาพที่ดี อายุการใช้งานตู้โดยเฉลี่ยนับจากวันส่งมอบตู้ ประมาณ 10 ปี ขึ้นไป

ขนาดของตู้คอนเทเนอร์:

  1. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ขนาด 6 เมตร (20 ฟุต) มีขนาด กว้าง 2.40 x ยาว 6.00x สูง 2.60 เมตร
  2. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ขนาด 12 เมตร (Standard) มีขนาด กว้าง 2.40 x ยาว 6.00x สูง 2.60 เมตร
  3. ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ขนาด 12 เมตร (High Cube) มีขนาด กว้าง 2.40 x ยาว 12.00 x 2.90 เมตร

กลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน ตู้คอนเทนเนอร์ ของ บริษัท คอนเทนเนอร์ ฟอร์ยู จำกัด ได้แก่ ธุรกิจอาหาร, โรงน้ำเข็ง , ธุรกิจห้องเย็น, ธุรกิจทำน้ำผลไม้, เคมีภัณฑ์

ยินดีตอนรับ
ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านการผลิตจากทีมงานที่มีคุณภาพ ใช้โครงสร้างเหล็กที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ไม่รั่ว ไม่ซึม มีการรับประกันสินค้า สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการผลิต สวยงาม มีหลายสีสันให้เลือก
PROMOTION
ขายด่วนตู้คอนเทนเนอร์ สไตล์ร้านอาหารญี่ปุ่น เก๋ไก๋ขนาด 3×6.00×2.60เมตร ทั้งหมด 3ตู้ต่อกัน พร้อมเครื่องดูดควัน 4ตัว พร้อมระบบไฟฟ้า